Natalie Gerami…

… heter jag. Jag tror på att dela med mig. Allt blir bättre
då. För alla. Jag vill dela mina resor med dig. Till olika platser. På riktigt. Genom det
skrivna ordet. Eller på föreläsningar. Jag vill dela med mig så att det känns. Med
livsupplevelser som blir egna och minnen för livet. Men även andras som inte är
lika lyckligt lottade men som du kan hjälpa. Genom att dela med dig. Cirkeln
sluts och börjar om. Och den börjar alltid med att dela.

Mina böcker

Behovet av att skriva har alltid funnits där. Så snart jag kunde hålla i en penna började jag skriva på min första dagbok och så har det sedan fortsatt. Dagböcker, manus, noveller, poesi och loggböcker från alla mina resor. Jag har publicerat en del artiklar och reseskildringar och i februari 2014 debuterade jag med ”Uppdrag Sudan – Min tid med Läkare utan gränser”. Min andra bok ”Tysta rop”, kom ut hösten 2015 och handlar om fyra barn som jag träffade i mitt arbete mot barnsexhandel.

I september 2022 kommer min tredje bok, Flicka Saknad. En spänningsroman om trafficking baserad på sanna historier.